Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Afval beter scheiden of hogere rekening

Verbranden van restafval wordt steeds duurder. Zonder maatregelen moet de afvalstoffenheffing fors omhoog. Gelukkig is de oplossing simpel: beter ons afval scheiden. De gemeente ziet mogelijkheden.

We gooien in Dordrecht per persoon per jaar maar liefst 215 kilo restafval in de grijze of ondergrondse container. Het afval uit deze containers gaat de verbrandingsoven in. De gemeente betaalt voor het verbranden van afval. Daar komt nog eens extra belasting van het Rijk overheen. Dit alles kost veel geld en bij het verbranden gaan waardevolle grondstoffen verloren. Maatregelen zijn dus nodig.

Wethouder Rik van der Linden: “We willen voorkomen dat de afvalstoffenheffing fors omhoog moet en Dordtenaren dus flink meer moeten gaan betalen. De oplossing is eigenlijk heel simpel: de hoeveelheid restafval moet omlaag, de hoeveelheid gescheiden grondstoffen omhoog”.

Veel grondstoffen verloren
In het Dordtse restafval zitten nog veel grondstoffen, zoals plastic, metaal, groenafval, papier en textiel. Het recyclen van die grondstoffen kost veel minder geld dan wanneer ze verbrand worden. Soms leveren ze zelfs geld op.

Voorgestelde maatregelen
Het doel is 100 kilo restafval per persoon. Dat is minder dan de helft van wat we nu weggooien. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad maatregelen voor.
Huizen in wijken met grote tuinen kunnen als je dat wilt, een container aan huis krijgen voor plastic, blik en drankpakken. Wie geen container wil, kan de zakken blijven gebruiken.
De rest van de stad blijft plastic, blik en drankpakken inzamelen met zakken. In de binnenstad is de ruimte beperkt. De gemeente onderzoekt wat daar de mogelijkheden  zijn.
Voor de ander Dordtse wijken geldt het volgende.

>>Voor alle huizen met tuin geldt: restafval wordt minder vaak opgehaald. In plaats van 1 keer per 2 weken, wordt dat 1 keer per 4 weken. Er komen wel speciale inzamelplekken voor luiers en incontinentiemateriaal.

>>In de zomermaanden (juni-augustus) wordt het bioafval (groente, fruit, tuinafval en etensresten) wekelijks opgehaald.

>>Flatwoningen en appartementen: waar dat kan, komen in het pand meer mogelijkheden om grondstoffen in te zamelen. Waar dat niet in het pand kan, maken we waar mogelijk kleine milieuparkjes voor bioafval, papier en plastic – blik – drinkpakken.
Woningcorporatie Trivire vraagt al langer om een ander manier van afval inzamelen in hun hoogbouw. De containerruimten in de flats geven te vaak problemen. Verhuizing van de inzamelplek naar buiten zou dus welkom zijn. De containerruimten kunnen dan gebruikt gaan worden voor scootmobiels.

Scheiden grondstoffen stimuleren
Voor het laten ophalen van ongescheiden grof restafval aan huis moet straks betaald worden: € 20,- per keer. Het inzamelen van grondstoffen zoals takken, bruikbare huisraad en elektrische apparaten aan huis blijft gratis. Dat geldt ook voor het wegbrengen naar de milieustraat.

Wethouder Van der Linden: “Dit pakket aan maatregelen is niet uniek. Er zijn ons al heel wat gemeenten voorgegaan. Natuurlijk is het voor sommige mensen even wennen, maar we zien in andere gemeenten dat je hiermee de hoeveelheid restafval behoorlijk kunt verminderen. De keuze tussen óf maatregelen op restafval óf fors meer belasting betalen is voor mij heel simpel. Zeker als het ook nog eens beter is voor het milieu. Het pakket dat er nu ligt, heeft de juiste balans voor onze stad. Waar knelpunten ontstaan, gaan we op zoek naar een passende oplossing.”

Meer weten?
Kijk eens op de site van de gemeente voor meer informatie over afval.

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Getuigenoproep straatroof Halleyweg

DORDRECHT – De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal op straat van de pinpas van een 83-jarige vrouw op 12 december 2020 tussen 13.15 en 14.00 uur. Twee Engelssprekende jonge vrouwen benaderden de vrouw op de Halleyweg in Sterrenburg en wisten de pinpas uit haar rollator te stelen, zonder dat het slachtoffer dit door had. De politie is ook concreet op zoek naar een mannelijke getuige die voorbij gefietst is tijdens het incident. Deze getuige zou ook nog even gestopt zijn en wat geroepen hebben.

Actueel

Nieuwe fundering, nieuw asfalt

DORDRECHT – Op dit moment wordt de N3, inclusief op- en afritten, compleet vernieuwd tussen de Copernicusweg en de A16/Laan van Europa. Deze tweede fase is gereed op 19 maart, is de planning. Tijdens de werkzaamheden moeten automobilisten rekening houden met een aangepaste verkeerssituatie, zoals korte invoegstroken, minder rijstroken, wegversmallingen en een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Actueel

Draaiende kapsalon aangetroffen in Sterrenburg

DORDRECHT – Na een melding via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie maandagavond 28 december onderzoek gedaan in de wijk Sterrenburg. Volgens de melding zou een persoon in de wijk een kapsalon draaiende houden in een schuurtje tegen de regels in. Ter plaatse troffen agenten inderdaad een ingerichte kapsalon aan. Tegen de eigenaar zullen maatregelen worden genomen.